In 1326 laat een notaris aan de bisschopszetel van Reims de pastoor beloven dat hij zijn handen zal afhouden van alle tienden die de abdij van Tongerlo en het klooster van Postel hebben in zijn parochie van Eyckerberghe (Bergeijk), onder andere de tienden van Eyke.oorkonde 1326 200x267
 
In onderstaande documenten vindt u de transcriptie met vertaling en een toelichting.