200ste geboortedag P.N. Panken

Op 10 september 2019 was het 200 jaar geleden dat Petrus Norbertus Panken in Duizel werd geboren. Oorspronkelijk koos hij voor het beroep van dorpsschoolmeester en ging aan de slag in Westerhoven. Maar zijn passie lag bij de archeologie. Hij conserveerde vondsten en documenteerde de vindplaatsen. In het Eicha museum te Bergeijk zijn door hem gevonden attributen te bewonderen. Als lokaal historicus legde hij volksverhalen vast en publiceerde historische dorpsbeschrijvingen. Voor Bergeijk is zijn bekendste werk:
‘Beschrijving van Bergeik’ dat hij samen met Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt in 1900 publiceerde. Daarnaast beschreef hij in zijn dagboeken zijn eigen geschiedenis.
Hij kan worden beschouwd als een pionier van de heemkunde, waaraan Bergeijk, de Kempen en Noord Brabant veel te danken hebben.
 
Over P.N. Panken zijn verschillende publicaties verschenen; zoals:

De afbeelding is een uitsnede afkomstig van zijn in memoriam door Jacques Cuijper. (Bron: Eicha Museum Bergeijk)

Eind 2019 is het grafmonument van P.N. Panken op de historische begraafplaats achter de Hofkerk door de gmeente voorzien van en glasplaat met tekst. De bijna onleesbare tekst op het monument is nu weer voor iedereen leesbaar.
graf panken