Nieuw naast oud

Bij de vele oude en enkele nieuwe monumenten op de historische begraafplaats achter de Hofkerk is een nieuw monument geplaatst.
Een monument ter nagedachtenis aan diegenen die suïcide pleegden, om nabestaanden een troostplek te bieden en waar zij met hun gevoelens terecht kunnen, voor stilte, besef en verdriet. Het monument werd gemaakt door Jos Pas. Monument S

Het beeld symboliseert een gesloten deur. Aan de ene zijde de mensen die om mensen met suïcide gedachten geven en met bloedend hart de deur willen forceren omdat de sleutel ontbreekt om de deur te openen. Aan de andere zijde een hand die de deur dicht houdt.
Op de bovenzijde staan de letters Apha-Omega-Alpha. Begin-Einde-Begin. Het leven op deze wereld stopt niet voor jouw maar gaat gewoon door.
Onder de spiegel zie je twee mensen die de slachtoffers dragen, want een mens gaat of staat nooit alleen.

Op het monument is volgend gedicht aangebracht:

Machteloos Uitzichtloos Onbereikbaar
Ik ben nutteloos
Zie geen uitweg
Kan niet verder!!
Je kent hun gevecht:
Jij die lief hebt
De bekende van jou
Een gesloten deur
met geen middel te openen
Dan is er het moment – verlies – verloren -
Verdriet, hoe verder?
Omega is niet het einde.
Na Omega komt terug de Alpha !!

Met behulp van de ‘‘rondwandeling over de historische begraafplaats’’ maakt u een tocht langs het historisch erfgoed en de nieuwe monumenten op deze begraafplaats.

Nieuw infobord

infobord KHRecentelijk is op de historische begraafplaats achter de Hofkerk een nieuw infobord geplaatst op de plaats waar vroeger de stookruimte van de kerk stond.
Hiermee wordt de rol die deze ruimte speelde in de 2de wereld oorlog levendig gehouden.

Als je het hele verhaal wilt zien en horen, dan kan met behulp van een QR code op het bord een video van Brabant Remembers worden opgestart.

Aanvullende gegevens