Hier vindt u informatie over de geschiedenis en de cultuurhistorie van Bergeijk en de omliggende kerkdorpen Riethoven, Westerhoven, Dommelen, Borkel en Schaft en Luyksgestel. Deze informatie is ontstaan uit een samenwerking tussen de Stichting Eicha en de Heemkundekring Bergeijk.

Bronnen die geraadpleegd kunnen worden zijn, o.a. oorkonden, cijnsboeken (jaarlijkse betalingen over percelen), schepenbankprotocollen (akten en handelingen van de schepenbank ofwel rechtbank). Ook vindt u informatie over archeologische opgravingen en over geschreven bronnen vanaf de 13de eeuw tot heden.

merovingische20buidelbeker20141109

Merovingische glazen buidelbeker. Deze Bergeijkse buidelbeker kreeg in 2014 in de tentoonstelling “Gouden Middeleeuwen” in Rijksmuseum van Oudheden te Leiden de volgende vererende tekst mee: ’’ …misschien wel het mooiste Merovingische glas van Nederland…”.
Deze beker is te bezichtigen in het Eicha museum te Bergeijk; onderdeel van het Cultuurhuis Bergeijk.