Inleiding op het artikel in het boek  ‘Bergeijk Stad zonder muren’.

Dit artikel verscheen wegens plaatsgebrek in verkorte vorm , zonder voetnoten en literatuurlijst, in het in october 2019 verschenen boek over Bergeijk; Bergeijk Stad zonder muren.
Het onderhavige artikel is het wetenschappelijke onverkorte artikel over hetzelfde onderwerp, met voetnoten, bronvermelding en literatuurlijst.
 
 
Daniel VangheluweBoek dummy2