Pelterheggen nu officieel op lijst van immaterieel erfgoed

Het bevloeien van graslanden is eeuwenlang overgedragen van generatie op generatie. In eerste instantie van boer op zoon en heden tendagen zorgen natuurorganisaties dat dit oude ambacht niet verloren gaat. Het wordt in Nederland nog maar op twee plaatsen in praktijk gebracht. In Lankheet in Twente en in de vloeiweiden van de Plateaux te Bergeijk; de Pelterheggen. Dit oude ambacht staat sinds 20 oktober 2021 officieel op de Nederlanse lijst van immaterieel erfgoed. Een voordracht voor de internationale lijst voor immaterieel erfgoed van Unesco is in de maak. Pelterheggen1

Graslanden bemesten met stromend water is een oude landbouwtechniek. Door het stromend water worden kalk en mineralen uit rivieren en beken over het grasland verspreid. Het water vloeit over de graslandendoor middel van een vernuftig systeem van slootjes, sluisjes en hoogteverschillen. Zo wordt de grasgroei gestimuleerd en is het mogelijk kwalitatief goed gras en hooi te oogsten. Pelterheggen3

Tegenwoordig zijn de graslanden niet meer nodig voor de oogst van gras/hooi, maar erg belangrijk voor de biodiversiteit. Pelterheggen5

Het unieke gebied ‘De Pelterheggen’ is online tezien via een film van Will Dekoninck. Pelterheggen6

Bron: Natuurmonumnten

Aanvullende gegevens