Het beleidsplan is een leidraad voor het functioneren van de heemkundekring. Het geeft aan welke keuzes gemaakt zijn om de missie van de heemkundekring voor de komende periode te realiseren.
Het plan is opgesteld volgens de ‘A3 Methodiek’. Hiermee worden de doelstellingen en acties in een overzichtelijk plan weergeven.

Download ‘Beleidsplan Heemkundekring Bergeijk 2024’

2024 A3 jaarplan