De Keersopper

De redactie verzamelt 4 keer per jaar artikelen van de redactieleden en andere heemkundekringleden en bepaalt welke worden opgenomen. De eindredacteur kijkt de teksten na en draagt ze over aan de vormgever. Als de vormgever klaar is ontvangen de leden van de redactie het resultaat. Daarna wordt de exemplaren afgedrukt, waarna de bestuursleden de uitgave bezorgen bij de leden.

Vruuger 3

Deze werkgroep houdt zich bezig met verzamelen van materiaal voor het derde deel uit de serie ‘op zoek naar vruuger’.

Genealogie

De werkgroep Genealogie inventariseert en archiveert ontvangen genealogie informatie. Daarnaast wordt door deze werkgroep alle aanwezige bidprentjes opgenomen in een database, zodat ook deze bron toegankelijker wordt.
Heeft u vragen over wie uw voorouders waren, dan helpt de werkgroep u graag of gaat zelfs opzoek naar informatie voor u. Voor de al beschikbare informatie zie: genealogie.

Bibliotheekvorming

Een werkgroep die alle boeken van de Heemkundekring Bergeijk in een computerbestand opneemt, zodat een overzicht ontstaat van de aanwezige exemplaren. Alle boeken worden voorzien van een uniek nummer, zodat ze snel terug te vinden zijn.

Wandelen langs de Keersop / Plattelandsvorming

De Heemkundekring Bergeijk werkt met een aantal leden samen met de gemeente Bergeijk aan het project ‘wandelen langs de Keersop’. Zie Beekwandelroute voor resultaten van deze werkgroep.

Zomer tentoonstelling

Samen met de Kerkgroep St. Petrus 't Hof richt deze werkgroep ieder jaar tijdens de ‘Open Kerkdagen’ in de Hofkerk te Bergeijk een tentoonstelling in.